دلم گرفته

کاش می فهمیدی برای اینکه تنهایم تو را نمی خواهم بر عکس ... برای این که می خواهمت ، تنهایم ...

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم مهر 1391 ساعت 9:2 توسط رضوان |


 ساکنان دریا

 پس از مدتی

صدای امواج را نمی شنوند،

چه تلخ است

قصه ی عادت!

 

 

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 ساعت 21:53 توسط رضوان |


+ نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 ساعت 20:48 توسط رضوان |


+ نوشته شده در چهارشنبه هشتم مرداد 1393 ساعت 22:6 توسط رضوان |


+ نوشته شده در سه شنبه هفتم مرداد 1393 ساعت 20:54 توسط رضوان |


+ نوشته شده در سه شنبه هفتم مرداد 1393 ساعت 20:51 توسط رضوان |


+ نوشته شده در سه شنبه هفتم مرداد 1393 ساعت 20:49 توسط رضوان |


+ نوشته شده در سه شنبه هفتم مرداد 1393 ساعت 20:46 توسط رضوان |


+ نوشته شده در سه شنبه هفتم مرداد 1393 ساعت 20:46 توسط رضوان |


+ نوشته شده در سه شنبه هفتم مرداد 1393 ساعت 20:45 توسط رضوان |


+ نوشته شده در دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 22:32 توسط رضوان |


+ نوشته شده در دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 22:28 توسط رضوان |


+ نوشته شده در دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 22:26 توسط رضوان |


+ نوشته شده در دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 22:17 توسط رضوان |


+ نوشته شده در دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 22:16 توسط رضوان |


+ نوشته شده در دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 22:15 توسط رضوان |


+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 ساعت 22:15 توسط رضوان |


+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ساعت 22:15 توسط رضوان |


+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ساعت 15:17 توسط رضوان |


+ نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 ساعت 18:18 توسط رضوان |


+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم تیر 1393 ساعت 23:15 توسط رضوان |


+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم تیر 1393 ساعت 23:14 توسط رضوان |


+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم تیر 1393 ساعت 23:12 توسط رضوان |


+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم تیر 1393 ساعت 23:9 توسط رضوان |


این روزها که روزه اید به فکر گرسنه ها هم باشیم...

+ نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 ساعت 22:33 توسط رضوان |


+ نوشته شده در شنبه چهاردهم تیر 1393 ساعت 12:51 توسط رضوان |


+ نوشته شده در سه شنبه دهم تیر 1393 ساعت 22:32 توسط رضوان |


+ نوشته شده در سه شنبه دهم تیر 1393 ساعت 22:30 توسط رضوان |


نصف اشتباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم و

وقتی که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم !

+ نوشته شده در سه شنبه سوم تیر 1393 ساعت 23:36 توسط رضوان |


+ نوشته شده در شنبه هفدهم خرداد 1393 ساعت 12:35 توسط رضوان |