دلم گرفته

کاش می فهمیدی برای اینکه تنهایم تو را نمی خواهم بر عکس ... برای این که می خواهمت ، تنهایم ...

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم مهر 1391ساعت 9:2  توسط رضوان  | 

رفتنـــ بهــانه نمیـــ خواهــد ؛

بهـانهــ های مانـدنـــ که تمـامـــ شــود

کــافـیستــ ــ ـ
 

+ نوشته شده در  شنبه سوم آبان 1393ساعت 20:36  توسط رضوان  | 

 ساکنان دریا

 پس از مدتی

صدای امواج را نمی شنوند،

چه تلخ است

قصه ی عادت!

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393ساعت 21:53  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393ساعت 20:48  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم مرداد 1393ساعت 22:6  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم مرداد 1393ساعت 20:54  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم مرداد 1393ساعت 20:51  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم مرداد 1393ساعت 20:49  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم مرداد 1393ساعت 20:46  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم مرداد 1393ساعت 20:46  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم مرداد 1393ساعت 20:45  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 22:32  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 22:28  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 22:26  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 22:17  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 22:16  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 22:15  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393ساعت 22:15  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 22:15  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 15:17  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم تیر 1393ساعت 18:18  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم تیر 1393ساعت 23:15  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم تیر 1393ساعت 23:14  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم تیر 1393ساعت 23:12  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم تیر 1393ساعت 23:9  توسط رضوان  | 

این روزها که روزه اید به فکر گرسنه ها هم باشیم...

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 22:33  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 12:51  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم تیر 1393ساعت 22:32  توسط رضوان  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم تیر 1393ساعت 22:30  توسط رضوان  | 

نصف اشتباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم و

وقتی که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم !

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم تیر 1393ساعت 23:36  توسط رضوان  | 

مطالب قدیمی‌تر